تاکسی یاب

اطلاعات خود را وارد نمایید

مشخصات پیمان کار

با انتخاب نام کاربری و رمز عبور می توانید وارد پرتال کاربری خود شوید

مشخصات شرکتی

نوع پیمان کاری خود را انتخاب کنید

برای ارسال عکس بر روی عکس بالا کلیک کنید


نقشه را بگیرید و بکشید و پس از قرار گرفتن نشانگر روی مدرسه بر روی نقشه کلیک کنید تا موقعیت مکانی شما ذخیره گردد.


شرایط همکاری

شرایط همکاری را بخوانید و نظرات خود را در آن بنویسید

قرارداد 1

قرارداد 1

ارسال نظر

درخواست شما ارسال شد و پس از تایید مدیر پنل شما فعال خواهد شد و از طریق پیامک به شما اطلاع رسانی می شود