تاکسی یاب

اطلاعات خود را وارد نمایید

مشخصات راننده

برای ارسال عکس بر روی عکس بالا کلیک کنید


با انتخاب نام کاربری و رمز عبور می توانید وارد پرتال کاربری خود شوید

مشخصات خودرو

عکس از جلوی خودرو

آپلود عکس

عکس از بغل خودرو

آپلود عکس

عکس از داخل خودرو

آپلود عکس

نوع سرویس خود را انتخاب کنید

نوع خودرو خود را انتخاب کنید

مدل خودرو خود را انتخاب کنید

سال خودرو خود را انتخاب کنید

رنگ خودرو خود را انتخاب کنید

فایل ها

فایل ها
  ارسال گواهی نامه
  کارت ماشین
  بیمه نامه
  معاینه فنی
  سوپیشینه

  شرایط همکاری

  شرایط همکاری را بخوانید و نظرات خود را در آن بنویسید

  قرارداد 1

  قرارداد 1

  ارسال نظر